Các Phương Thức Để Giúp Đỡ

Harbor Health cống hiến dịch vụ y tế, xã hội và sức khỏe tâm thần cho bất cứ người nào tại các cộng đồng chúng tôi phục vụ và hơn thế nữa. Cơ hội thiện nguyện của chúng tôi đi đôi trực tiếp với sứ mệnh, tôn chỉ và mục tiêu chiến lược của Harbor Health.

Các trung tâm sức khỏe cộng đồng của Harbor Health cống hiến nhiều dịch vụ thiết yếu, không hoàn trả cho các cá nhân và gia đình của họ sống tại các khu vực không có đủ dịch vụ. Chương Trình Dịch Vụ Lão Niên (Elder Service Plan) của Harbor giúp gần 300 lão niên yếu đuối để vẫn được an toàn, và giữ phẩm cách trong cộng đồng của họ. Chúng tôi dựa vào lòng hảo tâm của các cá nhân, nhà bảo trợ công ty, doanh thương địa phương, và tổ chức tặng quà khác để bù đắp khoảng thiếu hụt giữa nhu cầu về dịch vụ và chương trình, và tài nguyên của chúng tôi.

Khi quý vị muốn tặng quà, nên nghĩ đến những điều sau đây:

  • Món quà $150.00 có thể bảo kê lần đi khám y tế cho một trẻ không có đủ dịch vụ.
  • Món quà $1,000.00 có thể hỗ trợ một phụ nữ được tư vấn và biện hộ bạo lực gia đình.
  • Món quà $1,800.00 có thể mua được bảng điện tử để giúp bác sĩ bệnh xá lo chăm sóc bệnh nhân một cách an toàn và hiệu quả.
  • Món quà $5,000.00 có thể bảo kê khóa huấn luyện kỹ thuật thông tin sức khỏe cho nhân viên quầy tiếp tân hoặc thuê chuyên viên tư vấn tài chánh để sắp xếp bao trả và dịch vụ sức khỏe cần thiết.
  • Món quà $15,000.00 có thể xây cất phòng khám bệnh cho lão niên yếu đuối.

Quý vị có thể tặng quà theo một trong những cách thức sau đây:

Chúng tôi chỉ có thể nhận các tặng phẩm không bị hạn chế vào lúc này. Quà tặng tiền mặt phải được chi trả cho Harbor Health Service, Inc., 398 Neponset Avenue, Dorchester, MA 02122. Xin ghi rõ từ “donation” (quà tặng) trên chi phiếu.

Công Ty Tài Trợ

Harbor Health Services, Inc. tổ chức và tham gia một số buổi sinh hoạt cộng đồng và gây quỹ mỗi năm. Chúng tôi mời quý vị làm nhà bảo trợ, ủng hộ một trong những cuôc vận động thiện nguyện tại nơi làm việc của quý vị và ngay cả tham gia vào một trong những buổi sinh hoạt của chúng tôi. Bảo trợ từ công ty là cách thức thích hợp để đề cao tổ chức của quý vị và được công nhận là thực thể nhận lãnh trách nhiệm xã hội.
Xin thực hiện các buổi sinh hoạt sau đây ở nơi làm việc của quý vị:

Các Cuộc Vận Động Hàng Năm

  • Cuộc Vận Động Quyên Góp Vớ: Trong tháng Chín và tháng Mười, những vớ ấm mới, mọi kích cỡ và toàn bộ tặng phẩm sẽ được gởi đến Chăm Sóc Sức Khỏe Boston cho Người Vô Gia Cư (Boston Health Care for the Homeless). Nếu quý vị muốn tham gia, xin gọi cho Thư Ký Điều Hành Công Ty (Corporate Executive Secretary) theo số (617) 282-5091.
  • Cuộc Vận Động Quyên Góp Áo Choàng cho Trẻ Con: được Những Người Quét Dọn của Anton (Anton’s Cleaners) bảo trợ; Trong tháng Mười và tháng Mười Một, tặng các áo choàng mùa đông kích cỡ người lớn và trẻ thơ, có phẩm chất và còn tốt, mà trẻ con có thể mặc ấm. Nếu quý vị muốn tham gia, xin gọi cho Thư Ký Điều Hành Công Ty theo số (617) 282-5091.
  • Cuộc Vận Động Tặng Quà Cây Thông: Hãy giúp Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng của chúng tôi trao quà tặng cho nhiều bệnh nhân nhỏ tuổi nhân dịp Giáng Sinh. Hãy dừng lại trước bất cứ trung tâm sức khỏe cộng đồng nào của chúng tôi trong tháng Mười và tháng Mười Một để lấy danh sách xin quyên góp các đồ chơi và quần áo ấm cho trẻ con và thanh thiếu niên. Toàn bộ tặng phẩm sẽ được trao cho các gia đình nghèo khó đang được chúng tôi chăm sóc. Nếu quý vị muốn tham gia, xin gọi cho Thư Ký Điều Hành Công Ty theo số (617) 282-5091.

Bảo Trợ Buối Sinh Hoạt

Xin gọi cho Giám Đốc Tiếp Thị (Director of Marketing) theo số (617) 282-5091 để cập nhật lịch trình các buổi sinh hoạt và khám phá cơ hội bảo trợ buổi sinh hoạt.

Tặng Phẩm Theo Hạng Loại

Sách Vở Chưa Xài Nhiều cho Trẻ Con

Quý vị tặng sách vở phù hợp lứa tuổi cho khoa Y Học Gia Đình và Nhi Khoa của chúng tôi, sẽ tạo ra kinh nghiệm tích cực cho lần đi khám tại “phòng mạch bác sĩ” và khuyến khích thói quen “ham thích đọc sách” vì bệnh nhân trẻ tuổi của chúng tôi sẽ được khuyến khích đem sách về nhà đọc. Xin liên lạc với Viên Quản Lý Y Tá Bệnh Xá Nhi Đồng (Pediatric Clinical Nurse Manager) theo số (617) 282-3200 để biết thêm thông tin.

Vé Xem Phim

Vé xem phim giúp ích cho đề án Lãnh Đạo Đồng Bạn Thanh Thiếu Niên (Youth Peer Leadership). Xin liên lạc với Phối Trí Viên Hiệp Hội Ngăn Ngừa Nghiện Dược Chất Dorchester (Dorchester Substance Abuse Coalition Coordinator) theo số (617) 282-3200 để biết thêm thông tin.

Phiếu Quà Tặng

Phiếu quà tặng để bệnh nhân nhiễm HIV đổi lấy hàng hóa ở tiệm tạp hóa. Xin liên lạc với Giám Đốc Chương Trình Cộng Đồng (Director of Community Programs) theo số (617) 282-3200 để biết thêm thông tin.