Bản Thăm Dò Mức Hài Lòng của Khách Hàng

Xin dành vài phút để điền bản thăm dò ý kiến ngắn gọn này. Mọi ý kiến đều được giữ kín đáo.

Xin đánh dấu vào ô nào áp dụng cho quý vị:Quý vị được phục vụ tại:Làm sao quý vị nghe nói về chúng tôi?


Kinh nghiệm của quý vị với nhân viên ghi danh như thế nào?


Kinh nghiệm của quý vị với người chăm sóc mình như thế nào?


Trung bình, quý vị phải chờ gặp người chăm sóc mình trong bao lâu?
Quý vị có muốn giới thiệu chúng tôi với người khác hay không?Nếu quý vị chưa hoàn toàn hài lòng với kinh nghiệm của mình nói chung, xin giải thích?

Quý vị có muốn chúng tôi phục vụ bất cứ dịch vụ nào khác không?

Quý vị có muốn chia sẻ bất cứ ý kiến hoặc nguyện vọng nào khác không?

Name:

Email:

Phone:

Verify:

Cám ơn quý vị!