Cẩm Nang Bệnh Nhân

NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT VỚI TƯ CÁCH LÀ BỆNH NHÂN TRUNG TÂM SỨC KHỎE

Xin dành chút thì giờ để duyệt qua thông tin sau đây:

DỊCH VỤ NÀO CÓ SẴN TẠI HARBOR HEALTH?
 • Y Học Người Lớn
 • Y Học Gia Đình
 • Sức Khỏe Nhi Đồng và Thanh Thiếu Niên
 • Sức Khỏe của Phụ Nữ
 • Sản Khoa
 • Sức Khỏe Răng Miệng (nha khoa)
 • Sức Khỏe Tâm Thần
 • Dịch Vụ Xã Hội
 • Biện Hộ Bạo Lực Gia Đình
 • Kế Hoạch Hóa Gia Đình
 • Dịch Vụ Thử Nghiệm Siêu Vi Bệnh Liệt Kháng (HIV)
 • Dịch Vụ Dược Phòng Bệnh Xá
 • Quang Tuyến X
 • Phòng Lab
 • Trị Bệnh Chân
 • Đo Thị Lực
 • Tư Vấn Dinh Dưỡng
 • Phân Phát Thực Phẩm
 • Chăm Sóc Trong Ngày cho Trẻ Sơ Sanh và Đi Chập Chững
 • Thực Hiện Trong Ngày
 • Chăm Sóc Lão Niên
 • Chương Trình Trong Ngày cho Người Lớn
 • Chăm Sóc Sức Khỏe Tại Gia
 • Chương Trình Dinh Dưỡng Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sanh và Trẻ Em (WIC)
 • Hướng Dẫn Lấy Phiếu Thực Phẩm

Thông tin bảo hiểm

Các trung tâm sức khỏe nhận hầu hết các chương trình bảo hiểm, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Neighborhood Health Plan
 • Blue Cross/Blue Shield of Massachusetts
 • Tufts Health Plan
 • Harvard Pilgrim Health Care
 • Boston Medical Center HealthNet Plan
 • Network Health.
 • Mass Health
 • Medicare
 • CeltiCare

Nếu quý vị không có bảo hiểm sức khỏe, thì cố vấn tài chánh của chúng tôi có thể giúp quý vị nộp đơn xin:

 • Health Safety Net
 • Commonwealth Care
 • Mass Health and other state programs
Thuốc Theo Toa

Người nào và gia đình của họ đủ tiêu chuẩn – không thể trả tiền thuốc – có thể đủ tiêu chuẩn được mua thuốc theo toa với giá rẻ hoặc miễn phí. Muốn biết thêm thông tin, xin hỏi bác sĩ chăm sóc chánh để họ có thể giúp quý vị mua thuốc theo toa.

Viếng Thăm Lần Đầu

Xin mang theo thẻ bảo hiểm gần đây nhất và cho chúng tôi biết bất cứ thay đổi nào trong thông tin của quý vị để tránh mọi sai sót trong hóa đơn. Bệnh nhân cần phải trả tiền đồng trả theo quy định vào lúc sử dụng dịch vụ. Số tiền đồng trả được ghi trong thẻ bảo hiểm của bệnh nhân.

Trở lại phần trên cùng

Lấy Hẹn

Để sắp xếp buổi hẹn, xin gọi cho trung tâm sức khỏe theo lựa chọn của quý vị, hoặc dừng lại quày bàn để yêu cầu nói chuyện với đại diện nhận bệnh nhân.

Bệnh Nhân Mới: Sau khi ghi danh, và để chữa trị nhanh chóng, xin gởi hồ sơ y tế của quý vị cho trung tâm sức khỏe.

Trở lại phần trên cùng

Đến Nơi Hẹn

Xin đến nơi hẹn đã định trước 15 phút để làm thủ tục ghi danh. Nên nhớ tên của người chăm sóc y tế cho quý vị, giờ hẹn, thẻ bảo hiểm (hoặc tài liệu dẫn chứng lợi tức thích hợp) cũng như địa chỉ và số điện thoại hiện tại.

Mang theo danh sách các thuốc theo toa đang dùng để người chăm sóc có hồ sơ cập nhật gần đây nhất. Và cuối cùng, mang theo danh sách mọi mối quan tâm sức khỏe nào quý vị muốn bàn thảo với người chăm sóc.

Bệnh Nhân Mới: Xin đến nơi hẹn đã định trước 30 phút.

Trở lại phần trên cùng

Hủy Bỏ Buổi Hẹn

Chúng tôi hiểu là đôi khi không thể giữ đúng hẹn. Các Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Ðồng có chánh sách hủy bỏ buổi hẹn trước 24 giờ. Xin báo cho chúng tôi biết ít nhất 24 giờ trước buổi hẹn đã định của quý vị hoặc càng sớm càng tốt.

Trở lại phần trên cùng

Khi Trung Tâm Đóng Cửa

Nếu quý vị gặp phải trường hợp y tế khẩn cấp, xin gọi số 911, hoặc số cứu ứng khẩn cấp địa phương. Nếu được, hãy đi đến phòng cấp cứu tại bệnh viện gần nhất.

Đối với mọi mối quan tâm sức khỏe khác, hãy gọi số trung tâm sức khỏe và quý vị sẽ được nối máy với dịch vụ trả lời của trung tâm sức khỏe – sẽ chuyển mọi cú gọi và mối quan tâm đến người chăm sóc đang trực. Quý vị cần phải cho biết tên, số điện thoại và mô tả mối quan tâm y tế của mình.

Nếu quý vị không được trả lời trong vòng một giờ, xin gọi lại lần nữa.

Trở lại phần trên cùng

Lấy Thêm Thuốc Theo Toa

Các trung tâm sức khỏe có đường dây lấy thuốc theo toa có nhân viên y tá của chúng tôi thường trực và chúng tôi sẽ bổ thuốc theo toa của quý vị đệ trình trong vòng 48 giờ. Xin gọi trực tiếp đến trung tâm sức khỏe của quý vị để lấy thêm thuốc theo toa.

Mỗi khi thuận tiện, quý vị nên kiểm tra tiếp liệu thuốc theo toa của mình trước khi gần tới buổi hẹn đã định theo thường lệ để bảo đảm không bị thiếu hụt thuốc.

Trở lại phần trên cùng

Thư giới thiệu

Nhiều chương trình bảo hiểm, nhất là các chương trình được gọi là chương trình quản lý chăm sóc, đòi hỏi phải có thư giới thiệu. Quý vị phải lấy thư giới thiệu cho mọi dịch vụ nào khác ngoài những dịch vụ được bác sĩ chăm sóc chánh của quý vị trực tiếp thực hiện. Quý vị cần phải bắt đầu lấy các thư giới thiệu này càng sớm càng tốt sau khi được sắp xếp buổi hẹn để thực hiện thử nghiệm hoặc gặp bác sĩ chuyên khoa.

Mỗi người được bảo hiểm phải chọn một bác sĩ chăm sóc chánh, là người giới thiệu mọi nhu cầu chăm sóc sức khỏe khác được bảo hiểm qua thư giới thiệu. Nếu không có thư giới thiệu, hãng bảo hiểm sẽ không trả tiền cho lần khám đó và quý vị có thể phải trang trải phí tổn này.

Thủ tục thông thường để bảo đảm quý vị dễ dàng theo sát tiến trình lấy thư giới thiệu như sau:

 1. Duyệt qua và hiểu rõ chương trình bảo hiểm của quý vị.
 2. Tham vấn với bác sĩ chăm sóc chánh khi quý vị gặp bất cứ vấn đề y tế nào để lấy thư giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa hoặc đi thử nghiệm.
 3. Chờ ít nhất 48 giờ để hoàn tất thư giới thiệu.
 4. Sau khi thư giới thiệu hoàn tất, thư này sẽ được gởi qua điện sao (fax), điện thoại hoặc bưu điện đến bác sĩ, cơ sở hay người chăm sóc khác để thực hiện.

Trở lại phần trên cùng

Mối quan tâm đối với Dịch Vụ của chúng tôi

Chúng tôi luôn mong muốn phục vụ khách hàng một cách xuất sắc. Tuy nhiên, nếu vào bất cứ lúc nào quý vị không hài lòng đối với chúng tôi, dù điều đó liên quan đến thể thức chăm sóc bệnh nhân, cách tính tiền, đậu xe, quyền được chăm sóc, hoặc thái độ thiếu lịch sự của nhân viên chúng tôi, thì chúng tôi cần phải và mong muốn biết được điều này.

Ý Kiến Phản Hồi của Quý Vị là Điều Quan Trọng!

Để phục vụ quý vị ngày càng tốt hơn, chúng tôi mời quý vị bày tỏ mọi mối quan tâm và/hoặc giúp ý với bất cứ nhân viên nào của chúng tôi hoặc điền vào Bản Thăm Dò Mức Hài Lòng của Khách Hàng khi Sử Dụng Dịch Vụ (dạng Điện Tử) (E-Customer Service Satisfaction Survey). Nếu nhân viên của chúng tôi không thể giúp đỡ, thì họ sẽ hướng dẫn quý vị liên lạc với người nào khác có thể giúp. Phòng hành chánh của chúng tôi sẽ ghi nhận mọi than phiền chánh thức và hồi đáp nhanh chóng.

Trở lại phần trên cùng

Hồ Sơ Y Tế

Harbor Health cất giữ hồ sơ y tế cho mỗi bệnh nhân. Hồ sơ gồm có tài liệu mô tả quá trình chăm sóc sức khỏe do Harbor Health thực hiện. Trong một số trường hợp, hồ sơ cũng có chứa thông tin mà người chăm sóc khác chuyển cho chúng tôi. Hồ sơ y tế là tài liệu kín đáo và cũng là tài sản của Harbor Health. Bệnh nhân có quyền yêu cầu sao chép hồ sơ y tế của mình và kiểm tra hồ sơ đó. Hồ sơ y tế được tiết lộ theo thể thức sau đây:

Phải có giấy phép hợp lệ trong hồ sơ. Có thể dùng một trong các phương thức sau đây để yêu cầu sao chép và/hoặc xem hồ sơ.
 1. Điền vào Mẫu Tiết Lộ Hồ Sơ Y Tế của Harbor Health (Harbor Health Medical Record Release Form);.
 2. Điền vào mẫu tiết lộ của cơ sở/người chăm sóc khác rồi gởi cho chúng tôi để thực hiện; hoặc
 3. Bệnh nhân gởi thư yêu cầu sao chép và/hoặc xem hồ sơ y tế.
b. Giấy phép phải được ký tên theo cách thức sau đây:
 1. Do bệnh nhân, người giám hộ hay đại diện hợp pháp ký tên
 2. ii. Do cha mẹ ký tên nếu bệnh nhân dưới 18 tuổi và không ghi nhãn *trẻ vị thành niên tự lập hoặc trưởng thành.

Thông tin sẽ không được tiết lộ cho chồng hay vợ của bệnh nhân nếu không có giấy đồng ý của hôn phối, ngoại trừ trường hợp bị tàn tật. Trong trường hợp này, cần phải có tài liệu dẫn chứng.

Cha mẹ không có quyền giám hộ hợp pháp đối với con mình vẫn có quyền sao chép và/hoặc xem thông tin y tế về em đó, trừ khi có điều bắt buộc khác theo án lệnh tòa.

Chỉ có thể tiết lộ thông tin về công việc chăm sóc đã thực hiện. Phải trả mức lệ phí không đáng kể cho hồ sơ chích ngừa và thông tin được yêu cầu nằm ngoài lịch trình hoạt động tiêu chuẩn (standard operation schedule).

Trở lại phần trên cùng

Các Bệnh Viện Có Tham Gia

Người chăm sóc của Harbor Health là thành viên với Bệnh Viện Caritas (Carney Caritas Carney Hospital), Trung Tâm Y Tế Boston (Boston Medical Center), Trung Tâm Y Tế Tufts (Tufts Medical Center), Bệnh Viện Phụ Nữ Brigham (Brigham & Women’s Hospital), Trung Tâm Y Tế Quincy (Quincy Medical Center) và Bệnh Viện Cape Cod (Cape Cod Hospital). Chúng tôi sắp xếp nhập viện cho nhiều bệnh nhân tại các bệnh viện theo lựa chọn của họ và dựa trên mức đủ tiêu chuẩn bảo hiểm, bao gồm nhưng không giới hạn như Bệnh Viện Nhi Đồng (Children’s Hospital), Trung Tâm Y Tế Beth Israel Deaconess (Beth Israel Deaconess Medical Center), Bệnh Viện Nhi Đồng Di Động thuộc Trung Tâm Y Tế Tufts (Tufts Medical Center’s Floating Hospital for Children), Bệnh Viện Đa Khoa Massachusetts (Massachusetts General Hospital), Trung Tâm Y Tế St. Elizabeth’s (St. Elizabeth’s Medical Center), và Bệnh Viện South Shore (South Shore Hospital). Trong trường hợp quý vị được nhập viện tại bệnh viện mà người chăm sóc của quý vị không có đặc quyền cho nhập viện, thì người chăm sóc chánh sẽ liên lạc với bác sĩ tiếp nhận để bảo đảm quý vị được chăm sóc liên tục và theo dõi thích hợp sau khi xuất viện.

Trở lại phần trên cùng