Trung Tâm Sức Khỏe Neponset

Trung Tâm Sức Khỏe Neponset (Neponset Health Center, hay NHC) cống hiến dịch vụ chăm sóc sức khỏe phòng ngừa cũng như chữa trị bệnh mãn tính và bệnh tâm thần cho cư dân tại Dorchester và các cộng đồng lân cận. Toàn thể bác sĩ và y tá hành nghề của NHC đều hợp chuẩn hoặc có giấy chứng nhận của Hội Ðồng về chuyên môn của họ.

Quyền Lợi và Dịch Vụ:

Bệnh nhân NHC có quyền sử dụng dịch vụ Y học người lớn, Hành nghề gia đình, Sức khỏe nhi đồng và thanh thiếu niên, Bệnh tâm thần, Dược phòng bệnh xá, Dịch vụ thử nghiệm siêu vi bệnh liệt kháng (HIV), Phòng Lab, Chẩn đoán hình ảnh, Tư vấn dinh dưỡng, Trị bệnh chân, Sức khỏe phụ nữ, SẢN/PHỤ KHOA, Trị liệu Suboxone, Dịch vụ thông dịch viên xã hội và y tế, Phân phát thực phẩm, và Sức khỏe và giữ gìn sức khỏe cho nhân viên. Bấm nơi đây để duyệt qua tập sách của chúng tôi.

Giờ làm việc:

Thứ Hai:
Thứ Ba:
Thứ Tư:
Thứ Năm:
Thứ Sáu:
Thứ Bảy:
Chủ Nhật:
Ngày lễ:
8:30 sáng—9:00 tối
8:30 sáng—9:00 tối
8:30 sáng—9:00 tối
8:30 sáng—9:00 tối
8:30 sáng—9:00 tối
9:00 sáng—4:00 chiều
10:00 sáng—3:00 chiều
10:00 sáng—3:00 chiều

Chúng tôi mở cửa 363 ngày trong năm và chỉ đóng cửa vào Ngày Lễ Tạ Ơn và Giáng Sinh

Các Bảo Hiểm được Chấp Nhận:

Chúng tôi chấp nhận bảo hiểm Mass Health, Blue Cross Blue Shield, Tufts Health Plan, Harvard Pilgrim Health Care, Neighborhood Health Plan, Boston Medical Center Health Net, Network Health, Health Safety Net (chăm sóc miễn phí) và Self Pay.

Ðường Dây Lấy Hẹn:

Muốn lấy hẹn chăm sóc y tế, xin gọi số (617) 282-3200 / Máy điện văn (TTY): (617) 282-4303.
Muốn lấy hẹn với người trị bệnh tâm thần hoặc chuyên viên tư vấn về nghiện dược chất, xin gọi số (617) 282-3200, số chuyển tiếp 220 / TTY: (617) 282-4303.

398 Neponset Avenue
Dorchester, MA 02122

Muốn được chữa trị cùng ngày và dịch vụ nha khoa, xin đến Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Geiger Gibson của chúng tôi

Nếu quý vị cần đi đến chi nhánh chúng tôi, Geiger Gibson Community Health Center tại 250 Mount Vernon Ave, Dorchester, MA, xin đi theo bản đồ dưới đây hoặc bấm vào “Xem Bản Đồ Phóng Lớn Hơn” chỉ dẫn đường đi riêng cho khách hàng.

Xem Bản Đồ Phóng Lớn Hơn