Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Geiger Gibson

Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Geiger GibsonTrải qua hơn 40 năm, Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Geiger Gibson (Geiger Gibson Community Health Center, hay GGCHC) đã cống hiến dịch vụ y tế, nha khoa và sức khỏe tâm thần cho cư dân tại Dorchester và các khu vực lân cận. Toàn thể bác sĩ và y tá hành nghề của GGCHC đều hợp chuẩn hoặc có giấy chứng nhận của Hội Đồng về chuyên môn của họ.

Quyền Lợi và Dịch Vụ

GGCHC dành cho bệnh nhân một loạt dịch vụ gồm có Sức Khỏe Tâm Thần, Chăm Sóc Nha Khoa, Chăm Sóc Giới Hạn Cùng Ngày cho bệnh nhân và thương tích nhẹ, Dịch Vụ Phòng Lab, Chăm Sóc Chân, Nhãn Khoa, Dịch Vụ Xã Hội, Dịch Vụ HIV, Điều Trị An Thần (Suboxone), Dịch Vụ Dược Y Tế và Buôn Lẻ. Bấm nơi đây để duyệt qua tập sách của chúng tôi.

Giờ làm việc của dịch vụ nha khoa

Giờ làm việc của dịch vụ nha khoa

Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ TưThứ NămThứ Sáu
Thứ Bảy
7:30 sáng—9:00 tối
7:30 sáng—9:00 tối
7:30 sáng—9:00 tối7:30 sáng—9:00 tối7:30 sáng—5:00 tối
8:30 sáng—4:00 tối
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ TưThứ NămThứ Sáu
Thứ Bảy
8:30 sáng—7:00 tối
8:30 sáng—9:00 tối
8:30 sáng—9:00 tối8:30 sáng—9:00 tối8:30 sáng—5:00 tối
9:00 sáng—4:00 tối

Các Bảo Hiểm được Chấp Nhận

Chúng tôi chấp nhận bảo hiểm Mass Health, Blue Cross Blue Shield, Tufts Health Plan, Harvard Pilgrim Health Care, Neighborhood Health Plan, Boston Medical Center Health Net, Network Health, Health Safety Net (chăm sóc miễn phí) và Self Pay.

Đường Dây Lấy Hẹn:

Muốn lấy hẹn, xin gọi số (617) 288-1140 / Máy điện văn (TTY): (617) 288-1140.

250 Mount Vernon Street
Dorchester, MA 02125

Về chăm sóc chánh, hãy đến Trung Tâm Sức Khỏe Neponset của chúng tôi

Nếu quý vị cần đi đến chi nhánh chúng tôi, Neponset Health Center tại 398 Neponset Avenue, Dorchester, MA, xin đi theo bản đồ dưới đây hoặc bấm vào “Xem Bản Đồ Phóng Lớn Hơn” chỉ dẫn đường đi riêng cho khách hàng.

Xem Bản Đồ Phóng Lớn Hơn