Ghi Danh & Tư Vấn Tài Chánh

Bảo Hiểm Sức Khỏe cho Mọi Người!

Tại Harbor Health, chúng tôi quyết tâm và cố gắng giảm thiểu và loại trừ vấn đề phân biệt trong chăm sóc sức khỏe do thiếu bảo hiểm. Để hoàn thành lời hứa của chúng tôi là phục vụ chăm sóc cho tất cả mọi người, chúng tôi tư vấn tài chánh và hỗ trợ ghi danh vào các chương trình được Khối Cộng Đồng Massachusetts bảo trợ.

Nếu quý vị không có bảo hiểm hoặc được bảo hiểm chưa đủ mức, xin đừng để điều này ngăn cản quý vị hay gia đình mình đi chăm sóc sức khỏe có phẩm chất. Hãy đến một trong các trung tâm sức khỏe cộng đồng của chúng tôi rồi yêu cầu nói chuyện với cố vấn tài chánh. Dịch vụ này miễn phí, và chỉ mất vài phút để cứu xét tiêu chuẩn và nộp đơn xin bảo hiểm.

Vào ngày 12 tháng Tư, 2006, tiểu bang Massachusetts đã ký ban hành Luật Cải Tổ Chăm Sóc Sức Khỏe Massachusetts (Massachusetts Health Care Reform Law) (http://mahealthconnector.org) – bắt buộc hầu hết mọi cư dân tại Khối Cộng Đồng phải có bảo hiểm sức khỏe. Cố vấn tài chánh của chúng tôi sẽ đăng nhập vào Cổng Nối Ảo (Virtual Gateway) để cứu xét quyền lợi và nộp đơn xin bảo hiểm mà không gặp rắc rối. Trong lần gặp gỡ đầu tiên với một trong các nhân viên ghi danh của chúng tôi, quý vị sẽ được thông tin và hỗ trợ theo sát tiến trình nộp đơn xin một số chương trình bao gồm MassHealth, Commonwealth Care, Commonwealth Choice, Healthy Safety Net (chăm sóc miễn phí), Children’s Medical Security Plan, Healthy Start (chương trình chuyên đáp ứng nhu cầu của phụ nữ có thai), Chương Trình Medicare Phần D, Chương Trình Prescription Advantage. Cố vấn tài chánh của chúng tôi cũng sẽ lo liệu để chắc chắn rằng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của quý vị không bị gián đoạn.

Muốn tìm hiểu thêm, xin gọi cho Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng theo lựa chọn của quý vị (bấm vào đường nối bên dưới) rồi yêu cầu nói chuyện với cố vấn tài chánh.

Cố vấn tài chánh và nhân viên hỗ trợ của chúng tôi nói tiếng Việt Nam, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Nếu nói bằng bất cứ ngôn ngữ nào khác, quý vị sẽ được sắp xếp dịch vụ thông dịch.

Ngoài các cố vấn tài chánh nội bộ, chúng tôi cũng tham gia vào các buổi ghi danh tại một số cộng đồng. Muốn biết thông tin về buổi ghi danh theo cộng đồng, xin gọi cho Giám Đốc Tiếp Thị (Director of Marketing) theo số 617-282-5091, số chuyển tiếp 107 hoặc gởi điện thư (e-mail) đến marketing@hhsi.us