Harbor Community Health Center-Plymouth

HHC Plymouth Harbor Community Health Center- Plymouth (HCHC-P) cung cấp dịch vụ chăm sóc chánh, nha khoa và dịch vụ bệnh tâm thần cho cư dân tại Plymouth và cộng đồng lân cận. Tất cả bác sĩ và y tá hành nghề tại HCHC-P đều được Hội Đồng Chứng Nhận hoặc Đủ Tiêu Chuẩn trong ngành chuyên môn của họ. Chúng tôi có cố vấn tài chánh và nhân viên của chúng tôi nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha (Brazil)..

Thông Tin Liên Lạc

Địa Chỉ: 10 Cordage Park Circle, Plymouth, MA 02360 (Bấm vào đây để lấy chỉ dẫn)

Địa điểm thuận tiện của chúng tôi tọa lạc trên Plymouth/Kingston MBTA Line và ra vào dễ dàng từ Route 3A.

Điện thoại: 617-533-2242 (Đường Dây Thông Tin Tạm Thời)

***Đường Dây Lấy Hẹn Chánh Thức sẽ mở từ ngày 1 tháng Ba, 2014. Xin dùng số điện thoại ghi trên cho tới ngày khai mạc. Trong tương lai, đường dây lấy hẹn sẽ là (508) 778-5470.

Điện sao (Fax): 508-778-5481

Lợi Ích và Dịch Vụ

HCHC-P cung cấp cho bệnh nhân những dịch vụ sau: Bác Sĩ Gia Đình (bắt đầu vào tháng Ba, 2014), Chăm Sóc Nha Khoa (bắt đầu vào mùa Hè 2014), Bệnh Tâm Thần (bắt đầu vào mùa Hè 2014) và giúp nọp đơn xin bảo hiểm sức khỏe (tháng Ba, 2014).

 

Giờ Làm Việc

 

Thứ Hai tới Thứ Sáu: 8:00 Sáng— 4:30 Chiều    

 

Chấp Nhận Bảo Hiểm:

HCHC-P chấp nhận Mass Health, Neighborhood Health Plan, Boston Medical Center HealthNet, Network Health, CeltiCare, Medicare, hầu hết các chương trình bảo hiểm thương mại (y tế và nha khoa), Health Safety Net (Free Care) và Self Pay.

*Trung tâm sức khỏe này là Health Center Program được tài trợ theo Điều 42 U.S.C. 254b, và được xem là nhân viên của Dịch Vụ Sức Khỏe Công Cộng theo Điều 42 U.S.C. 233(g)-(n).