Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Harbor-Hyannis

Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Harbor-Hyannis (Harbor Community Health Center-Hyannis, hay GGCHC) cống hiến cho khách hàng dễ dàng sử dụng dịch vụ y tế gia đình và chăm sóc nha khoa toàn diện. Người chăm sóc và nhân viên của chúng tôi tượng trưng cho nguồn gốc dân tộc đa dạng của các cộng đồng chúng tôi phục vụ, kể cả người lớn Ba Tây nói tiếng Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha và gia đình của họ.

Quyền Lợi và Dịch Vụ

GGCHC dành cho bệnh nhân một loạt dịch vụ gồm có Sức Khỏe Tâm Thần, Chăm Sóc Nha Khoa, Chăm Sóc Giới Hạn Cùng Ngày cho bệnh nhân và thương tích nhẹ, Dịch Vụ Phòng Lab, Chăm Sóc Chân, Nhãn Khoa, Dịch Vụ Xã Hội, Dịch Vụ HIV, Điều Trị An Thần (Suboxone), Dịch Vụ Dược Y Tế và Buôn Lẻ. Bấm nơi đây để duyệt qua tập sách của chúng tôi.

Giờ làm việc của dịch vụ y tế

Giờ làm việc của dịch vụ nha khoa

Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
Chủ Nhật
8:00 sáng—8:30 tối
8:00 sáng—8:30 tối
8:00 sáng—8:30 tối
8:00 sáng—8:30 tối
8:00 sáng—8:30 tối
8:00 sáng—1:00 trưa
8:00 sáng—1:00 trưa
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
8:00 sáng—4:30 tối
8:00 sáng—8:30 tối
8:00 sáng—8:30 tối
8:00 sáng—8:30 tối
8:00 sáng—4:30 tối
8:00 sáng—4:30 trưa

Các Bảo Hiểm được Chấp Nhận

Chúng tôi chấp nhận bảo hiểm Mass Health, Medicare, Blue Cross Blue Shield, Tufts Health Plan, Harvard Pilgrim Health Care, Neighborhood Health Plan, Boston Medical Center Health Net, Network Health, Health Safety Net (chăm sóc miễn phí), và Self Pay.

Đường Dây Lấy Hẹn

Xin gọi số (508) 778-0300 để lấy hẹn.

735 Attucks Lane
Hyannis, MA 02601