Trung Tâm Nha Khoa Cộng Đồng Ellen Jones

Trung Tâm Nha Khoa Cộng Đồng Ellen Jones (Ellen Jones Community Dental Center) cống hiến dịch vụ chăm sóc nha khoa toàn diện. Người chăm sóc và nhân viên của chúng tôi quyết tâm cống hiến dịch vụ nha khoa có phẩm chất cho các cộng đồng tại Cape Cod.

Quyền Lợi và Dịch Vụ

Trung Tâm Nha Khoa Cộng Đồng Ellen Jones cống hiến cho khách hàng các dịch vụ sau đây: Vệ sinh răng miệng, Nội nha, Phẫu thuật răng miệng, Nhi khoa (có giới hạn), Nha khoa phục hình răng miệng, Trồng răng giả, Nha khoa nhi đồng (có giới hạn). Bấm nơi đây để duyệt qua tập sách của chúng tôi.

Giờ làm việc

Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
8:00 sáng—4:30 tối
8:00 sáng—4:30 tối
8:00 sáng—4:30 tối
12:00 sáng—8:00 tối
8:00 sáng—4:30 tối

Các Bảo Hiểm được Chấp Nhận

Chúng tôi chấp nhận bảo hiểm Mass Health, Medicare, Blue Cross Blue Shield, Tufts Health Plan, Harvard Pilgrim Health Care, Neighborhood Health Plan, Boston Medical Center Health Net, Network Health, Health Safety Net (chăm sóc miễn phí), và Self Pay.

Đường Dây Lấy Hẹn

Xin gọi số (508) 778-5400 để lấy hẹn.

351 Pleasant Lake Avenue
Harwich, MA 02645