Lãnh Đạo Về Điều Hành

Daniel J. Driscoll

Chủ Tịch kiêm Trưởng Giám Đốc Điều HànhChủ Tịch kiêm Trưởng Giám Đốc Điều Hành

Daniel Driscoll gia nhập Trung Tâm Sức Khỏe Neponset (Neponset Health Center) trên cương vị giám đốc cơ quan và trở thành Chủ Tịch kiêm Trưởng Giám Đốc Điều Hành (CEO) của Harbor Health Services, Inc. vào năm 1986. Ông Daniel có hơn 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng. Năm 1972, ông khởi đầu sự nghiệp trên cương vị Phụ Tá Quy Hoạch Viên Thành Phố (Assistant City Planner) tại Thành phố Quincy, MA – là nơi ông phát triển hoạch định nâng cao mức sống khu dân cư và cộng tác chặt chẽ với các cơ quan liên bang và tiểu bang.

Đọc tiếp»

Walter J. Keeley, JR.

Phó Chủ Tịch kiêm Trưởng Giám Đốc Tài ChánhPhó Chủ Tịch kiêm Trưởng Giám Đốc Tài Chánh

Walter Keeley gia nhập Trung Tâm Sức Khỏe Neponset (Neponset Health Center) năm 1977. Năm 1989, ông đảm nhiệm chức Phó Chủ Tịch kiêm Trưởng Giám Đốc Tài Chánh (CFO) của Harbor Health Services, Inc. Ông Walter mang lại 33 năm kinh nghiệm quản lý tài chánh cho cơ quan này. Trước khi gia nhập Trung Tâm Sức Khỏe Neponset và Harbor Health Services, Inc., ông làm việc cho Reece Corporation, bệnh viện Carney (Carney Hospital) và ngân hàng Boston (Bank of Boston).

Đọc tiếp»

Robert A. Hoch, Bác sĩ, Thạc sĩ sức khỏe công cộng

Phó Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Y Tế Công TyPhó Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Y Tế Công Ty

Robert Hoch gia nhập Trung Tâm Sức Khỏe Neponset (Neponset Health Center) trên cương vị Giám Đốc Y Tế và Bác Sĩ Nhi Khoa năm 1980. Ông đảm nhiệm chức Phó Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Y Tế Công Ty năm 1986. Bác sĩ Robert là bác sĩ nhi khoa có giấy chứng nhận của Hội Đồng Y Khoa tại tiểu bang Massachusetts và Wisconsin. Ông lấy bằng danh dự Y khoa tại Trường Đại Học Tiểu Bang New York (State University of New York)–Trung Tâm Y Tế Upstate (Upstate Medical Center) tại Syracuse, NY.

Đọc tiếp»

Paulette Shaw Querner

Phó Chủ Tịch kiêm Phó Tổng Giám Đốc Các Trung Tâm Sức Khỏe Cộng ĐồngPhó Chủ Tịch kiêm Phó Tổng Giám Đốc Các Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng

Paulette Shaw Querner gia nhập Harbor Health Services, Inc. năm 1990 trên cương vị Giám Đốc Bệnh Xá tại Trung Tâm Sức Khỏe Neponset (Neponset Health Center). Bà đảm nhiệm chức Trưởng Viên Chức Thông Tin (Chief Information Officer) cho Harbor Health Services từ năm 1996 đến 1999 và Giám Đốc Điều Hành của Trung Tâm Sức Khỏe Neponset từ năm 1999 đến 2007. Năm 2007, bà đảm nhiệm chức Phó Tổng Giám Đốc Các Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng.

Đọc tiếp»

Mardi Esquivel

Phó Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Tài Nguyên Nhân SựPhó Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Tài Nguyên Nhân Sự

Martha “Mardi” Esquivel – Phó Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Tài Nguyên Nhân Sự, là chuyên viên tài nguyên nhân sự dày dạn có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Bà Mardi lấy bằng Thạc Sĩ Quản Trị Công Cộng tại Đại Học Boston (Boston University) và có nhiều chứng chỉ về Quan Hệ Nhân Viên và Lao Động (Employee and Labor Relations). Bà đã làm việc cho cả lĩnh vực tư và công cũng như thông thạo cả hoạt động kiếm lời lẫn bất vụ lợi.

Đọc tiếp»

Carol I. Crawford

Phó Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành, Chương Trình Dịch Vụ Lão Niên, Dorchester, MAPhó Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành, Chương Trình Dịch Vụ Lão Niên, Dorchester, MA

Carol Crawford gia nhập Harbor Health Services, Inc. năm 2004 trên cương vị Phó Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành Chương Trình Dịch Vụ Lão Niên (Elder Service Plan) (kiểu chăm sóc PACE – Chương trình chăm sóc toàn diện cho lão niên) phục vụ cho Boston và các cộng đồng lân cận. Bà mang lại nhiều kinh nghiệm về sức khỏe cộng đồng và quản lý cho chức vụ này.

Đọc tiếp»

Dưới sự lãnh đạo của ông Daniel, Harbor Health Services, Inc. trở thành một trong những cơ quan sức khỏe cộng đồng lớn nhất tại tiểu bang Massachusetts – mang lại khoản lợi tức $39 triệu và thuê mướn gần 450 nhân viên. Trước năm 1985, Trung Tâm Sức Khỏe Columbia Point (Columbia Point Health Center) – là trung tâm sức khỏe cộng đồng đầu tiên tại quốc gia, hiện nay gọi là Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Geiger Gibson (Geiger Gibson Community Health Center), gặp khó khăn tài chánh và đang tìm kiếm đối tác chiến lược. Trung tâm này tiếp xúc với Trung Tâm Sức Khỏe Neponset rồi sau đó hợp nhất hai hội đồng quản trị, cả hai trung tâm thành lập Harbor Health Services, Inc. Năm 1986, chương trình dinh dưỡng Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sanh và Trẻ Em (Women, Infant & Children, hay WIC) đầu tiên tại Dorchester được hoạch định dưới sự bảo trợ của Harbor Health Services, Inc. Sau hơn 20 năm, dịch vụ chương trình WIC đã phục vụ gần 3000 phụ nữ và con họ. Vào giữa thập niên 1990, Hội Đồng Quản Trị của Harbor Health Services, Inc. và ông Daniel nhận thấy nhu cầu của cộng đồng lão niên nên đã nhận lãnh mức rủi ro cao bằng cách thiết lập Chương Trình Dịch Vụ Lão Niên (Elder Service Plan) tại Dorchester – là chương trình PACE (Program of All-inclusive Care for the Elderly, hay Chương trình chăm sóc toàn diện cho lão niên) mẫu mực, để giúp lão niên sống tự lập trong gia cư của mình. Năm 2006, Chương Trình Dịch Vụ Lão Niên đã làm lễ kỷ niệm năm thứ 10 của chương trình. Chương trình này đã phục vụ hơn 450 lão niên đang sống tại cộng đồng. Vào đầu thập niên 2000, hai nhóm cộng đồng tại Cape Cod đã tiếp xúc với Harbor Health Services, Inc. để nhờ hướng dẫn và hoạch định sách lược. Những nỗ lực của cả hai bên dẫn đến việc thành lập Trung Tâm Nha Khoa Cộng Đồng Ellen Jones (Ellen Jones Community Dental Center) và có thêm Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Mid Upper Cape (Mid Upper Cape Community Health Center) vào Harbor Health Services, Inc. Những nỗ lực này xuất phát từ tinh thần chăm lo sức khỏe công cộng mà Harbor thấm nhuần và bắt đầu từ việc chung đến việc riêng. Tài đoán biết trước và uyển chuyển của ông Daniel đã lèo lái Harbor vượt qua những thời điểm kinh tế, xã hội và chánh trị khốn khó mà không buông lỏng trọng tâm của sứ mệnh là tích cực ủng hộ sự hình thành hệ thống sức khỏe cộng đồng.

Ông Daniel đã lấy bằng Thạc Sĩ Hoạch Định Toàn Vùng (Master’s in Regional Planning) tại Đại Học Cornell (Cornell University). Ông đang giữ chức Phó Chủ Tịch Ủy Ban Pháp Lý của Hiệp Hội Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Quốc Gia (National Association of Community Health Centers) và Chủ Tịch Ủy Ban Sự Vụ Chánh Phủ (Chair of the Government Affairs Committee) của Liên Minh Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Massachusetts (Massachusetts League of Community Health Centers). Ông đã được tặng một số giải thưởng cấp Tiểu bang và Quốc gia về phục vụ sức khỏe công cộng.

Ông là người hâm mộ đội Red Sox và New England Patriots.

Ông Walter là hội viên của Hiệp Hội Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Quốc Gia (National Association of Community Health Centers) và tham gia tích cực trong nhiều ủy ban quốc gia. Hiện nay, ông đảm nhiệm chức Phó Chủ Tịch Ủy Ban Tài Chánh – là một bộ phận trong Ủy Ban Điều Hành Lương Bổng (Executive Compensation Committee), và tham gia tích cực trong Tiểu Ban thuộc Ủy Ban Tài Chánh và Điều Hành Trung Tâm Sức Khỏe và Ủy Ban Chăm Sóc Sức Khỏe. Ông Walter cũng là hội viên của Liên Minh Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Massachusetts (Massachusetts League of Community Health Centers) – ông tham gia vào nhiều hoạt động nơi đây. Walter cũng là hội viên Hội Đồng cố vấn cho Nhóm Mua Sắm Cộng Đồng (Commonwealth Purchasing Group).

Ông Walter đã được tặng một số giải thưởng bao gồm nhưng không giới hạn như Giải Kathleen Crampton (Kathleen Crampton Award) từ Liên Minh Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Massachusett và Giải Lãnh Đạo Tài Chánh Chăm Sóc Sức Khỏe Jeffrey T. Latman (Jeffrey T. Latman Leadership in Healthcare Finance Award) từ Hiệp Hội Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Quốc Gia.

Ông Walter lấy bằng Cử nhân tài chánh tại Đại Học Boston (Boston College).

Ông hoàn tất chương trình Bác sĩ thực tập chuyên khoa nhi và Cao cấp nghiên cứu nhi khoa ngoại chẩn tại bệnh viện Đại Học Wisconsin (University of Wisconsin Hospitals) tại Madison, WI. Ông lấy bằng Thạc sĩ sức khỏe công cộng tại Trường Sức Khỏe Công Cộng Harvard (Harvard School of Public Health) tại Cambridge, MA. Ông là hội viên của Trường Cao Đẳng Mỹ về Bác Sĩ Quản Trị (American College of Physician Executives) và Hiệp Hội Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Quốc Gia (National Association of Community Health Centers).

Ông đảm nhiệm một số chức vụ cố vấn và là hội viên trong Hội Đồng Cố Vấn của Chương Trình Sức Khỏe-Bác Sĩ Hội Viên Khu Dân Cư (Neighborhood Health Plan-Member Physician’s Advisory Board), Hiệp Hội Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Quốc Gia-Ủy Ban Sự Vụ Bệnh Xá (Clinical Affairs Committee), Trung Tâm Nghiên Cứu và Dịch Vụ Giáo Dục Sức Khỏe Cộng Đồng (Center for Community Health Education Research and Service), Ủy Ban Hợp Tác Chăm Sóc Sức Khỏe-Quản Lý Y Tế (Partners Healthcare-Medical Management Committee), và Hợp Tác Hoạt Động Chủng Ngừa Massachusetts (Massachusetts Immunization Action Partnership) dưới sự bảo trợ của Ban Sức Khỏe Công Cộng Massachusetts (Massachusetts Department of Public Health).

Bác sĩ Robert đảm đương nhiều hoạt động giảng dạy tại Trung Tâm Y Tế New England (New England Medical Center)-Khoa Nhi, Trường Sức Khỏe Công Cộng Harvard và Đại Học Boston (Boston University)-Trường Sức Khỏe Công Cộng. Ông được mời phát biểu tại Buổi Họp Thường Niên của Hiệp Hội Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Quốc Gia, tại Cơ Quan đặc trách Hội Nghị Chánh Sách và Nghiên Cứu Chăm Sóc Sức Khỏe (Agency for Health Care Policy and Research Conference), Buổi Họp Bác Sĩ Di Trú Toàn Quốc (National Migrant Clinicians’ Meeting), Hội Nghị Viện Chăm Sóc Chánh Quốc Gia (National Primary Care Institute Conference), và Hiệp Hội Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng New England (New England Association of Community Health Centers).

Bà Paulette có hơn 33 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực sức khỏe cộng đồng và ngoại chẩn. Một y tá trải qua huấn luyện thuần thục với sự phức tạp của hệ thống chăm sóc sức khỏe và ảnh hưởng của chúng làm nới rộng những cách biệt liên quan đến chủng tộc và dân tộc. Bà đã hoàn tất chương trình Những Cách Biệt về Sức Khỏe Tổng Quát Massachusetts (Mass General Health Disparities) và là người duyệt xét Công Cụ Thẩm Định Trình Độ Văn Hóa (Cultural Competence Assessment Tool, hay CCAT) do Ủy Ban Sức Khỏe Công Cộng Boston (Boston Public Health Commission) hoạch định. Dưới sự chỉ đạo của bà, Harbor Health đã bắt đầu cuộc đánh giá nghiêm ngặt mọi thể thức nội bộ và đối ngoại để nhận rõ các lĩnh vực cần chỉnh đốn rồi thành lập tổ chức chuyên lo giữ gìn trình độ văn hóa và ngôn ngữ ở khắp mọi cấp độ và trong suốt thời gian chăm sóc bệnh nhân. Trước khi gia nhập Trung Tâm Sức Khỏe Neponset, bà làm việc tại Ban Sức Khỏe Công Cộng Massachusetts (Massachusetts Department of Public Health)-Văn Phòng Dịch Vụ Y Tế Khẩn Cấp (Office of Emergency Medical Services) và Bệnh Viện Thành Phố Boston (Boston City Hospital).

Bà lấy bằng Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh tại Đại Học Boston và Cử nhân điều dưỡng tại Đại Học Massachusetts.

Bà Paulette ở trong Hội Đồng Giám Đốc tại Chương Trình Sức Khỏe Khu Dân Cư (Neighborhood Health Plan), và Liên Minh Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Massachusetts (Mass League of Community Health Centers). Bà là hội viên của Chương Trình Sức Khỏe Khu Dân Cư-Ủy Ban Cách Biệt về Chăm Sóc Sức Khỏe (Health Disparities Committee), hội viên Hiệp Hội Ủy Ban Chánh Sách Bệnh Xá Quốc Gia (National Association of Clinical Policy Committee), hội viên Hội Nghị Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Boston (Boston Conference of Community Health Centers) và đồng chủ tịch Nhóm Đặc Nhiệm về Tuyển Mộ và Lưu Dụng Nguồn Nhân Lực Chăm Sóc Chánh của Thị trưởng Menino (Mayor Menino’s Task Force on Primary Care Workforce Recruitment and Retention). Bà là hội viên của Trường Cao Đẳng Mỹ về Quản Trị Chăm Sóc Sức Khỏe (American College of Healthcare Executives) và Beta Gamma Sigma.

Trong lĩnh vực công cộng, bà có nhiều kinh nghiệm làm việc ở cả cấp độ thị xã lẫn tiểu bang cũng như làm việc với nhiều nghiệp đoàn và hệ thống Dịch Vụ Dân Chính (Civil Service). Bà là chủ tịch ủy ban thương lượng và là hội viên tích cực của ban quản lý trong những lần gia hạn hợp đồng. Bà Mardi tham gia vào các nhóm doanh thương như Phòng Thương Mại (Chamber of Commerce) về các vấn đề như Luật Người Mỹ Tàn Tật (Americans with Disabilities Act, hay ADA), Bồi Thường Tai Nạn lao Động và Đạo Luật về Tạm Nghỉ vì lý do Gia Đình và Y tế (Family & Medical Leave Act, hay FMLA) và thực hiện một số huấn luyện các viên quản lý ở mọi cấp độ về biện pháp kỷ luật, duyệt xét thành tích và kỹ năng phỏng vấn. Mardi là hội viên của Liên Minh Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Massachusetts (Mass league of Community Health Centers) – Nhóm Đặc Nhiệm Dịch Vụ Khách Hàng (Customer Service Task Force) và đã phục vụ trong nhiều hội đồng theo cộng đồng cho Somerville và Cambridge.

Bà Mardi đã phụng sự cho Harbor Health hơn tám (8) năm với nhiệm vụ giám sát mọi khía cạnh của tài nguyên nhân sự, bao gồm: thâu dụng, huấn luyện, quyền lợi, quan hệ nhân viên, Cơ hội việc làm bình đẳng/Độ tuổi đi làm (EEO/AA), xếp loại cũng như cấp đặc quyền và kiểm tra trình độ, bằng cấp của nhân viên chăm sóc của Harbor.

Bà khởi đầu sự nghiệp trên cương vị y tá sức khỏe công cộng tại một trung tâm sức khỏe cộng đồng, đảm nhiệm chức vụ nhân viên và quản lý trong lĩnh vực chăm sóc ngoại chẩn, là Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Y Tá Phục Vụ Tại Gia Boston (Visiting Nurse Association of Boston) cũng như khởi xướng thành lập và chỉ đạo cơ quan “Wingate at Home” (là cơ quan chăm sóc sức khỏe tại gia được Medicare chứng nhận).

Bà lấy bằng Thạc Sĩ Điều Dưỡng Sức Khỏe Công Cộng tại Đại Học Yale (Yale University). Bà đã phục vụ tại nhiều hội đồng cộng đồng và tham gia vào các hội nghị quốc gia và tiểu bang.

Trong sự nghiệp của mình, bà may mắn có cơ hội đi đến Guatemala sau một trận động đất để giúp tái thiết làng quê người Da Đỏ và làm việc tại Capital Hill theo chương trình nghiên cứu sinh Robert Wood Johnson về chánh sách công cộng.