Các Thành Tích Chánh

Trung thành với sứ mệnh của chúng tôi, các thành tích chánh của Harbor Health đều liên quan trực tiếp đến đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.
  • Năm 1965, khai trương trung tâm sức khỏe cộng đồng đầu tiên tại quốc gia. Trung tâm sức khỏe đó là Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Geiger Gibson (Geiger Gibson Community Health Center), sau này gọi là Trung Tâm Sức Khỏe Columbia Point (Columbia Point Health Center). Trung tâm này được khởi xướng nhằm đáp ứng trực tiếp nhu cầu cấp bách về chăm sóc sức khỏe cho cư dân của Đề Án Khu Gia Cư Columbia Point (Columbia Point Housing Project).
  • Năm 1970, nhóm các người mẹ từ khu dân cư Neponset Circle của Dorchester – tìm nơi chăm sóc nhi đồng theo khu dân cư cho con họ, khởi xướng thành lập Trung Tâm Sức Khỏe Neponset (Neponset Health Center).
  • Năm 1975, Geiger Gibson khai trương bệnh xá chi nhánh tại khu Phát Triển Khu Gia Cư Mary Ellen McCormack (Mary Ellen McCormack Housing Development), theo thỉnh cầu từ ban quản lý và cư dân của đề án khu gia cư này muốn được chăm sóc sức khỏe chánh tại khu dân cư của họ.
  • Năm 1985, Geiger Gibson trở thành chi nhánh của Trung Tâm Sức Khỏe Neponset, dẫn đến thành lập Harbor Health Services, Inc.; các Hội Đồng cũng được hợp nhất.
  • Năm 1985, Harbor Health được đề cử đảm nhận trách vụ điều quản Chương Trình WIC (Women, Infants and Children, hay Chương trình dinh dưỡng Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sanh và Trẻ Em) mới tại khu vực Dorchester- Mattapan -Roslindale- Hyde Park – chúng tôi liên tục điều quản đến ngày nay.
  • Năm 1994, Harbor Health khởi xướng Chương Trình Dịch Vụ Lão Niên (Elder Service Plan) để đáp ứng nhu cầu của cư dân lão niên tại Dorchester. Chương Trình Dịch Vụ Lão Niên là chương trình được trợ cấp cho lão niên yếu đuối để giúp họ vẫn còn nơi ở bằng cách cống hiến nhiều dịch vụ sức khỏe và hỗ trợ xã hội đa dạng.
  • Năm 2000, hiệp hội biện hộ sức khỏe của khu vực Lower/Outer Cape tiếp xúc với Harbor Health để nhờ mở chương trình nha khoa nhằm phục vụ cư dân có lợi tức thấp không thể sử dụng dịch vụ chăm sóc nha khoa. Khi hợp tác với hiệp hội này, Harbor Health được sự ủng hộ đắc lực của Ban Trợ Giúp Y Tế và Sức Khỏe Công Cộng Massachusetts (Massachusetts Departments of Medical Assistance and Public Health) và đã khai trương bệnh xá nha khoa chi nhánh để phục vụ cư dân của Cape Cod.
  • Vào mùa hè năm 2003, sau hai năm cộng tác, Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Mid Upper-Cape (Mid Upper-Cape Community Health Center) đã tiếp xúc với với Harbor Health để đề nghị được làm chi nhánh của Harbor Health. Vì Harbor Health được khoản trợ cấp khuếch trương liên bang – cho phép sáp nhập Mid Upper Cape vào trong nhóm của chúng tôi; vào ngày 1 tháng Mười Hai, 2003, thỏa thuận chuyển nhượng được chánh thức nhất trí.