Cơ Sở Y Tế Nhắm Vào Bệnh Nhân

Tưởng Tượng Một Cách Chăm Sóc Sức Khỏe Khác…

Mẫu mới này được gọi là Patient-Centered Medical Home (Cơ Sở Y Tế Nhắm Vào Bệnh Nhân), và có tại tất cả Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng. Quý vị sẽ là một thành phần của một toán gồm có người cung cấp, phụ tá y tế và chuyên viên sức khỏe để giúp phối hợp việc chăm sóc sức khỏe.

 

 

 

Điều gì trông đợi từ Cơ Sở Y Tế Nhắm Vào Bệnh Nhân.

  • Chăm sóc phối hợp để dễ dàng dự trù và sử dụng dịch vụ.
  • Một cơ hội để nói về điều gì mình muốn, và biết cách thức để quý vị chăm lo cho chính mình.
  • Tôn trọng thời giờ, nhu cầu và giá trị của quý vị.
  • Chăm sóc và bao gồm quý vị là một thành viên trong toán chăm sóc.

 

Làm Sao Quý Vị Có Thể Trở Nên Một Hợp Tác Viên Đắc Lực?

Cho Chúng Tôi Biết

Cho biết phản hồi về cách làm việc của văn phòng chúng tôi. Quý vị cũng có thể tham gia vào các Nhóm Nhắm Vào Bệnh Nhân của chúng tôi (Patient Focus Groups).

Hăy Chăm Lo cho Bản Thân

Hãy đặt ra những mục tiêu về sức khỏe mà quý vị cảm thấy thoải mái và lấy quyết định lựa chọn trọn đời để đạt các mục tiêu đó. Tham gia vào các nhóm hỗ trợ có những người giống như quý vị và học cách điều trị những bệnh trầm trọng.

Giữ An Toàn

Nhìn vào những cách chữa trị khác nhau và so sánh lợi hại. Nói cho Toán Dược Y Tế biết về mọi loại thuốc, thuốc bổ và thảo mộc hoặc toàn thể sản phẩm sức khỏe quý vị đang dùng.

 

Nguồn tham khảo

Hãy đọc tập Patient-Centered Medical Home (Cơ Sở Y Tế Nhắm Vào Bệnh Nhân), và vào lần khám kế tiếp, xin tập Hướng Dẫn về Văn Phòng Office Guide. Nguồn tài nguyên tiện lợi này bao gồm tất cả thông tin về Nhóm Chăm Sóc của quý vị và có thể xếp nhỏ lại vừa để cất trong bóp.