Hội Đồng Giám Đốc

Hội Đồng Giám Đốc của Harbor Health Services, Inc. là đại diện của các cộng đồng trên khu vực địa lý rộng lớn và khác nhau, đa dạng về kinh tế xã hội và văn hóa. Hội đồng này gồm có 51% người sử dụng dịch vụ của Harbor. Là bệnh nhân nên họ có kinh nghiệm trực tiếp và thận trọng để bảo đảm chúng tôi duy trì chuẩn mực chăm sóc có phẩm chất ở mức cao để cộng đồng của chúng ta đạt được điều mong đợi.

Các Viên Chức

 • Chủ Tịch: Mary McCarthy  
 • Phó Chủ Tịch: Ellen Harrington
 • Thư Ký: Robert Wallace
 • Thủ Quỹ: Lawrence Feeney

Các Thành Viên trong Hội Đồng:

 • Nefrediezha Barbel
 • Carlyn J. Ellms
 • Gerard Collins
 • Susan Beagle
 • Linda Dumas
 • Edward J. Glinski, M.D.
 • Claire McCarthy
 • James Fowkes
 • Tuan D. Nguyen
 • Regina Hughes
 • Jan Mattimoe
 • Evelyn Sutton
 • Margaret Lydon
 • Brenda Fernandes
 • Brenda Rodriguez
 • Mary Lou O’Connor