Chào mừng quý vị đến Harbor Health Services, Inc.

Harbor Health Services, Inc. là cơ quan sức khỏe công cộng bất vụ lợi, quyết tâm cống hiến dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, có phẩm chất tại những khu dân cư đô thị Nội Ðô Boston, các cộng đồng South Shore và Cape Cod. Chúng tôi cống hiến hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe đa dạng và rộng rãi để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân. Harbor Health sở hữu và điều hành ba trung tâm sức khỏe cộng đồng, gồm có: Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Ðồng Geiger Gibson (Geiger Gibson Community Health Center); Trung Tâm Sức Khỏe Neponset (Neponset Health Center;) và Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Ðồng Mid Upper Cape Mid (Upper Cape Community Health Center). Ngoài ra, Harbor Health cũng điều quản Chương Trình Dịch Vụ Lão Niên (Elder Service Plan) – là chương trình chăm sóc lão niên yếu đuối tại nơi ở của họ, Chương Trình Dinh Dưỡng Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sanh và Trẻ Em (WIC), Trung Tâm Nha Khoa Cộng Ðồng Ellen Jones (Ellen Jones Community Dental Center) và Chương Trình Chăm Sóc Trong Ngày cho Trẻ Sơ Sanh và Ði Chập Chững Columbia Point (Columbia Point Infant & Toddler Child Care Program).

Cộng chung, các trung tâm sức khỏe cộng đồng của Harbor Health phục vụ với tư cách là “bác sĩ gia đình” cho hơn 26,000 bệnh nhân và là “nha sĩ gia đình” cho hơn 10,000 bệnh nhân. Chương Trình Dịch Vụ Lão Niên chăm sóc gần 300 hội viên và Chương Trình WIC phục vụ hơn 3000 phụ nữ và con của họ.

Chương Trình Theo Cộng Ðồng và Giáo Dục Sức Khỏe

Trong Các Chương Trình và Giáo Dục Theo Cộng Đồng, chúng tôi đáp ứng một số vấn nạn sức khỏe công cộng gồm Nạn nghiện dược chất và rượu nơi thanh thiếu niên và người lớn trẻ tuổi, Nhiễm HIV và bệnh lây truyền qua tình dục (STD), Vấn đề sức khỏe tâm thần lão niên, Bạo lực gia đình, Bạo lực nơi thanh thiếu niên và cộng đồng và Vấn đề cách hành xử nơi trẻ em tuổi đi học và thanh thiếu niên. Trung Tâm Sức Khỏe Neponset (Neponset Health Center) và Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Geiger Gibson (Geiger Gibson Community Health Center) cống hiến dịch vụ tư vấn sức khỏe tâm thần cho các trường công lập và tư thục tại khu vực Metro Boston và South Shore. Ban nhân viên bệnh xá của chúng tôi biên soạn Chương trình giáo dục sức khỏe theo lứa tuổi – bàn đến nhiều chủ đề gồm Giáo dục dinh dưỡng, Phát triển con người, Giáo dục về tình dục, Nhiễm HIV và bệnh lây truyền qua tình dục, Phòng ngừa và giáo dục nghiện dược chất, Phòng ngừa nghiện rượu, Hành vi bắt nạt, Bạo lực khi hẹn hò và Ảnh hưởng của bạo lực gia đình đến trẻ em và thanh thiếu niên.

Ðể biết thêm chi tiết »

Chúng Tôi Výợt Quá Cung Cách Thông Thýờng!

The Joint Commission

Ðược Ủy Ban Kết Hợp (Joint Commission) chứng nhận phục vụ chãm sóc bệnh nhân có phẩm chất.

Cộng Đồng của Trung tâm Y tế Cộng đồng

Federally Qualified Health Centers

Patient Centered Medical Home